Інтернет маркетинг. Загальні поняття цифрового маркетингу

A

A/B testing – вид маркетингового дослідження, полягає у порівнянні результатів потенційних поліпшень із початковою версією чогось.

B

B2B (Business-to-Business) – це форма економічної взаємодії, у якій замовниками виступають одні юридичні особи, а виконавцями інші юридичні особи. Компанії продають свої товари чи послуги для інших компаній, їхня діяльність не спрямована на кінцевого споживача.

B2C (Business-to-Consumer) – це форма економічної взаємодії між компаніями та кінцевим споживачем.

C

Call-tracking – технологія відстеження дзвінків, що дозволяє аналізувати ефективність рекламних джерел.

CRM (Customer Relationship Management) – це управління відносинами з клієнтами та вашими співробітниками, софт, який допомагає оптимізувати роботу відділу продажів та внутрішні процеси в компанії, що зрештою призводить до збільшення прибутку.

D

Digital-маркетинг (цифровий маркетинг) – це напрямок маркетингу, який передбачає використання цифрових каналів та технологій на всіх етапах взаємодії зі споживачами.

Digital-стратегія – це маркетинговий план досягнення мети бізнесу за допомогою цифрових інструментів.

E

E-commerce (електронна комерція) – це сфера цифрової економіки, яка включає фінансові та торгові транзакції, що здійснюються за допомогою електронних засобів комунікації.

K

KPI (Key Performance Indicators) – показники ефективності, що визначають стратегічні цілі компанії.

P

PR (Public Relations) – це комплекс заходів спрямований на формування та підтримання інтересу громадськості до компанії шляхом створення сприятливого образу бренду.

R

ROI (Return of investments) – показник повернення інвестицій. Розраховується за такою формулою: ROI = (прибуток – інвестиції) / інвестиції.

ROMI (Return of marketing investments) – показник повернення вкладень у маркетинг. Розраховується за такою формулою: ROI = (прибуток – маркетингові інвестиції) / маркетингові інвестиції.

А

Адвокат бренду – це клієнт, який регулярно користується послугами бренду, радить його друзям та активно підтримує у соціальних мережах.

Аналіз конкурентів – процес вивчення діяльності конкурентів, з метою виявлення своїх сильних та слабких сторін щодо них.

Аутсорсинг – це бізнес-практика, коли виконання частини завдань і процесів передаються третій стороні на умовах субпідряду.

Б

Блог – сайт або розділ сайту, основним наповненням якого є записи, що регулярно додаються.

Бот – програма, яка автоматично виконує задані дії та імітує поведінку людей.

Бренд – це сукупність уявлень у свідомості споживачів, які характеризують компанію, товар, послугу чи особистість.

Брендбук – це офіційний внутрішньокорпоративний документ компанії, в якому описується концепція бренду, його атрибути, цільова аудиторія, позиціонування компанії, посібник з фірмового стилю.

Бриф – опитувальна анкета погоджувального плану між клієнтом та виконавцем, в якій прописуються основні зобов’язання та завдання майбутнього проекту.

В

Віральність (Virality) – особливий показник, що характеризує швидкість розповсюдження контенту серед користувачів.

Вірусний маркетинг – це способи поширення реклами, створені задля того, щоб запущений у мережу контент поширювався з ініціативи цільової аудиторії.

Воронка продажу – шлях, який проходить середньостатистичний клієнт від моменту, коли ваш продукт привернув його увагу до моменту покупки.

З

Заклик до дії (CTA — Call To Action) – це текстовий або графічний елемент, який спонукає користувачів здійснити цільову дію.

І

Іміджева реклама – реклама, спрямовану формування сприятливого образу компанії, товару, послуги чи особистості в свідомості цільової аудиторії.

Імпульсна покупка – це незапланована покупка, рішення про здійснення якої, покупець приймає у точці продажів.

Інтернет-маркетинг – це комплекс заходів у мережі інтернет, спрямований досягнення маркетингових цілей бізнесу: збільшення продажів, підвищення впізнаваності бренду тощо.

Інтернет-проект – проект створення різних інформаційних систем в Інтернеті на основі веб-технологій.

Інтернет-реклама – це різноманітні види рекламних оголошень, які розміщуються рекламодавцями в Інтернеті.

Інформаційний привід – гучна, цікава подія, яка може зацікавити публіку та представників ЗМІ.

К

Кластеризація – це розбиття об’єктів деякої множини на підмножини (кластери) залежно від їхньої схожості.

Конверсійна воронка– це шлях користувача від першого контакту з товаром до здійснення угоди.

Конкурентоспроможність – сукупність якісних та вартісних характеристик продукту, що забезпечує його перевагу над ринком перед конкурентними пропозиціями.

Контент – інформаційний зміст сайту (тексти, графічна, аудіо, відео інформація та ін.).

Контент-план – це графік публікації контенту для сайту, блогу, email-розсилок, групи в соціальних мережах.

Контент-маркетинг – це маркетинговий інструмент створення та розповсюдження релевантного контенту для залучення цільової аудиторії.

Копірайтер – це спеціаліст, який створює текстовий контент.

Копірайтинг – процес створення унікального текстового контенту на замовлення.

Крауд-маркетинг – це привернення уваги цільової аудиторії шляхом розміщення рекомендаційних коментарів на форумах.

Л

Лід – це потенційний клієнт, який виявив інтерес до продукту.

Лід-магніт – це безкоштовна пропозиція для потенційного клієнта, яку він може отримати в обмін на свої контактні дані.

Лідогенерація – процес залучення нових лідів та збирання їх контактних даних.

М

Маржа – різниця між ціною та собівартістю.

Маркетинг – це сукупність процесів, вкладених у створення, просування і надання товару покупцям, і навіть управління взаємовідносинами із нею.

Маркетинг-мікс – це система, комплекс тактичних маркетингових інструментів, за допомогою яких реалізується стратегія маркетингу компанії. Класичний маркетинг-мікс охоплює заходи щодо чотирьох складових тактичної діяльності: товар, ціна, місце продажу, просування.

Медіаплан – документ, в якому міститься докладна інформація про майбутні маркетингові заходи: дати запуску, канали, бюджет, очікуваний результат.

Монетизація сайту – це процес отримання прибутку від розміщення на своєму сайті 

Нативна (природна) реклама – це формат рекламного повідомлення про товар, послугу чи бренд у вигляді корисного, цікавого контенту для користувачів.

О

Окупність – показник ефективності господарської діяльності, що обчислюється як співвідношення здійснених витрат та отриманих результатів.

Онлайн-кампанія – рекламна кампанія продукту, яка проводиться в інтернет-середовищі за допомогою інструментів інтернет-просування.

Р

Ребрендинг – це комплексне оновлення існуючого бренду або його складових (філософії, позиціонування, фірмового стилю, стратегії, цінностей).

Релевантна сторінка – сторінка, яка найбільше відповідає запиту користувача.

Релевантність – міра відповідності отриманої інформації запиту користувача.

Рерайтинг – процес створення унікального текстового контенту на основі вже існуючого.

Референс – зображення у потрібному замовнику стилі, візуальні образи, на основі яких буде зроблено новий продукт.

З

Сегмент ринку – група покупців, що володіє схожими потребами, бажаннями та можливостями.

Сегментування – процес розподілу ринку на групи з урахуванням безлічі критеріїв та факторів.

Сезонність – періодичні коливання попиту на товар, які повторюються щороку за передбачуваною схемою.

Сніппет – це інформаційний блок, що містить фрагмент тексту сторінки веб-сайту, який виводиться поруч із посиланням у пошуковій видачі.

Спам-фільтр – програма, яка автоматично фільтрує вхідні листи від спаму.

Т

Технічне завдання – технічний документ, що містить набір вимог до проекту та затверджений як замовником, так і виконавцем проекту.

У

Унікальна торгова пропозиція (УТП) – це показники товару, які виділяють його серед конкурентів.

Ц

Цільова аудиторія – це група людей зі схожими потребами та інтересами, які компанія може задовольнити шляхом реалізації своїх продуктів.

Цільова сторінка – сторінка сайту, на яку користувач переходить з рекламного оголошення.

Ч

Частота запиту – це кількість звернень користувачів за конкретною фразою за певний період часу.

Чат-бот – це бот, що працює всередині месенджера.

Веб-аналітика. Аналітичні послуги, метрики ефективності

G

Google Analytics – безкоштовний сервіс, який надається Google для створення детальної статистики відвідувачів веб-сайтів.

Google Optimize – це сервіс для тестування інтерфейсу сайту.

Google tag manager – це система управління тегами, яка спрощує управління JavaScript та HTML тегами (фрагментами коду) на сайті або в мобільному додатку.

U

UTM-мітка – спеціалізований параметр URL, який допомагає отримати докладну інформацію про кожне джерело трафіку.

А

Акаунт – обліковий запис користувача, який зберігає його особисті дані.

Аудит сайту – загальний аналіз ресурсу, необхідний для пошуку технічних проблем у його роботі, покращення характеристик сайту для пошукових систем та користувачів.

Б

Багатоканальні послідовності – це група звітів за джерелами трафіку, що дозволяє простежити весь шлях цільового користувача від першого дотику до конверсії

В

Відвідувачі – користувачі, котрі зайшли на сайт за певний період часу.

Веб-аналітика – процес відстеження, збирання та вимірювання статистичних даних про відвідуваність сайту, з подальшим їх аналізом для оптимізації роботи ресурсу.

Г

Глибина перегляду – кількість сторінок, які користувач переглянув за один сеанс.

Д

Джерело трафіку – це сайт чи платформа, з якої користувачі потрапляють на ваш сайт за посиланнями.

І

Ідентифікатор відстеження – рядок UA-000000-2. Це обов’язковий елемент коду відстеження, за яким Google Analytics визначає, в який обліковий запис та ресурс передавати дані.

К

Канал – це джерело, за допомогою якого користувач потрапив на ваш сайт.

Карта кліків – це інструмент, який дозволяє вимірювати та відображати кількість кліків за елементами на певному сайті.

Код відстеження – це програмний код, який встановлюється на сайт для збору статистики про відвідувачів.

Коефіцієнт конверсії – це відношення цільових дій до загальної кількості відвідувачів сайту.

М

Міждоменне або кросдоменне відстеження – це функція, яка дозволяє реєструвати переміщення користувача між кількома сайтами як один сеанс.

Мікроцілі – проміжні дії на шляху до основної цілі..

Модель атрибуції – це правило чи набір правил, визначальних принцип розподілу цінності конверсії серед точок взаємодії у шляху конверсії.

О

Охоплення – кількість користувачів, які побачили рекламне оголошення хоча б один раз.

П

Пошуковий трафік – це трафік, що надходить на сайт з пошукових систем.

Показник відмов – відсоток сеансів, при яких користувач відразу залишив сайт, не здійснюючи жодних взаємодій.

Покази – це параметр, який визначає кількість переглядів реклами.

Перегляди – це параметр, який означає загальну кількість завантажених сторінок.

Прямий трафік – переходи на веб-сайт. Прямий трафік рахується, коли користувачі переходять на сайт, прописуючи адресу сайту в адресному рядку або переходячи із закладок у браузері.

З

Звіти – візуалізація основних показників у спеціалізованому інтерфейсі систем веб-аналітики.

Сеанс – послідовність взаємодій користувача із сайтом за певний проміжок часу.

Сегмент Google Analytics – дані Google Аналітики, які відповідають деяким критеріям.

Сторінок/сеанс – це показник середньої кількості сторінок, які відвідувають користувачі за один сеанс.

Т

Трафік – інформація про кількість користувачів, які перейшли на сайт за певний проміжок часу.

У

Унікальний перегляд сторінки – це кількість сеансів, під час яких користувачі відкривали певну сторінку.

Х

Хіт або звернення – запит файлу з веб-сервера.

Ц

Цільова дія – значущі бізнесу дії користувачів.

Розробка. Структура та елементи веб ресурсів

A

AMP (Accelerated Mobile Pages) – технологія прискорених мобільних сторінок із відкритим вихідним кодом.

B

Back-end – програмно-апаратна частина сервісу.

C

CAPTCHA – автоматично генерований тест, який використовується для визначення того, ким є користувач: людиною чи комп’ютером.

CMS – система керування вмістом; набір скриптів для створення, редагування та управління контентом сайту.

Cookies – це текстові файли невеликого об’єму, які зберігаються на комп’ютерах, та містять інформацію про попередні дії користувача на сайтах.

F

Favicon – логотип сайту, що відображається перед назвою сторінки у вкладці браузера.

Footer – це наскрізний структурний елемент сайту, розташований у нижній частині сторінок.

Front-end – клієнтська сторона інтерфейсу користувача до програмно-апаратної частини сервісу.

H

Header сайту – це наскрізний структурний елемент сайту, розташований у верхній частині сторінок.

HTML – це код, який використовується для структурування та відображення веб-сторінки та її контенту.

L

Landing Page – односторінковий сайт, оптимізований під конверсію. Лендінг інформує споживача про продукт, його переваги і спонукає до цільової дії.

O

Open Сart – CMS, орієнтована створення інтернет-магазинів.

А

Адаптивний дизайн (адаптив) – дизайн веб-сторінок, який забезпечує правильне відображення веб-ресурсу на будь-яких пристроях, підключених до мережі, та підлаштовується під задані параметри вікна браузера.

Б

Браузер – спеціальна програма, призначена для відвідування веб-ресурсів.

В

Веб-дизайн – оформлення та розробка веб-інтерфейсів та веб-проектів для різних сайтів або програм.

Веб-інтерфейс – це набір засобів, за допомогою яких користувач взаємодіє із сайтом через браузер.

Веб-сайт – одна або кілька веб-сторінок, які об’єднані спільною темою та пов’язані між собою за допомогою посилань.

Верстка веб-сторінок – це створення веб-сторінки за допомогою html-коду, який розміщує елементи веб-сторінки (текст, зображення та інше) у вікні браузера, за попередньо створеним макетом дизайну сайту.

Віджет – це компактна програма, вбудована на веб-сторінку або виведена на робочий стіл. Він може являти собою кнопку, банер, рядок пошуку, текстовий блок та інше.

Г

Гіперпосилання – це частина гіпертекстового документа, необхідна для переходу на іншу адресу, розташовану на цьому самому сайті або на іншому.

Гіпертекст – це система сторінок із текстом, які пов’язані посиланнями.

Д

Дзеркало сайту – точна копія даних одного сервера на іншому. Найчастіше дзеркала сайтів використовуються для надання декількох джерел однієї інформації.

З

Заглушка – це окрема сторінка, яка залишається в робочому стані єдиною, коли ведуться технічні роботи, виникають різні збої мережі, модернізація проекту, а також його переміщення на сторонній сервер.

К

Кешування – це спосіб оптимізації роботи програми, при якому повторно запитуваний контент зберігається та використовується для обслуговування наступних запитів.

Л

Лендінг – це односторінковий сайт, спрямований на вчинення користувачем цільової дії.

О

Область видимості (scope) – це така область програми, у межах якої встановлено зв’язок між деякою змінною та її ідентифікатором (іменем), яким можна отримати значення цієї змінної.

П

Підвал сайту – це частина сторінки, яка знаходиться в самому низу, необхідна для розміщення потрібної, але не першочергової інформації.

Програма – користувальницька комп’ютерна програма, що дозволяє вирішувати конкретні прикладні завдання користувача.

Протокол HTTPS (SSL-сертифікат) – це набір правил, які браузер та сервер використовують для того, щоб безпечно обмінюватися інформацією.

С

Сервер – обслуговуючий пристрій у системах автоматичного оброблення інформації.

Сторінки пагінації – це порядкова нумерація сторінок, яка в основному розміщується вгорі або внизу сторінок сайту.

Ф

Форма підписки – функціональний блок, який розміщують на будь-якій сторінці сайту для збирання персональних даних відвідувачів.

Футер – це найнижча частина сторінки, куди виноситься корисна, але не першорядна інформація.

Х

Хедер (Header) – це верхній блок сторінок сайту, який зазвичай містить логотип, меню, контакти, перемикач мов або кошик.

Хлібні крихти (breadcrumbs) – це навігаційний ланцюжок на сайті, який відображає шлях до поточної сторінки.

Хостинг – послуга, за допомогою якої надаються ресурси для розміщення інформації на сервері, який постійно має доступ до мережі.

Ш

Шапка сайту – це верхня візуально виділена частина веб-сторінки, що знаходиться в Above the fold і позначає початок сторінки. У цій частині сторінки, залежно від тематики, часто розташовуються розділи сайту, меню, логотип, контактні дані, графіка або CTA.

Ю

Юзабіліті (usability) – зручність використання, придатність використання, ергономічність – здатність продукту бути зрозумілим, досліджуваним, використовуваним та привабливим для користувача в заданих умовах.

301 редирект – це перенаправлення відвідувачів сторінки та роботів пошукових систем з однієї URL-адреси на іншу.

404 сторінка – код відповіді HTTP про невдалу спробу сервера знайти дані відповідно до запиту.

SEO. Показники оптимізації, основні терміни

D

Description – тег, призначений для створення стислого опису html-сторінки.

G

Google Search Console – це безкоштовний сервіс, за допомогою якого ви можете отримувати інформацію про те, як сайт представлений у результатах пошуку Google, оптимізувати контент та усувати можливі неполадки.

K

Keywords – тег, який включає пошукові запити для оптимізації сторінки.

N

Nofollow посилання – це гіперпосилання з атрибутом rel зі значенням “nofollow”, яким не передається індекс цитування.

R

Robots.txt – текстовий файл, що містить певні вказівки для роботів пошукових систем.

S

SEO (Search Engine Optimization, пошукова оптимізація) – це роботи, спрямовані на розвиток та просування сайту з метою підвищення його позиції в результатах видачі пошукових систем (SERPs) за відповідними запитами.

SEO-показники – оцінка ефективності пошукової оптимізації.

SERM (Search engine reputation management «управління репутацією в пошукових системах») – низка заходів, спрямованих створення сприятливого іміджу компанії в інтернеті.

Sitemap.xml – це спеціальний файл, що містить інформацію про сторінки сайту, що проходять індексацію.

T

Title – це заголовок сторінки у браузері, який відображається у видачі пошукових систем.

А

Анкор (anchor) – це текст гіперпосилання або частина посилання між тегом, що відкриває і закриває. Анкор відображає суть контенту, що знаходиться за вказаним посиланням.

Афіліати – це інтернет-ресурси, які активно просуваються в мережі за однаковими запитами та належать, як правило, до однієї компанії.

Б

Биті посилання – гіперпосилання, що ведуть на неіснуючий сайт, веб-сторінку або окремий файл (зображення, медіафайл та ін.).

Брендові запити – пошукові запити, що містять назву компанії чи бренду.

В

Видимість сайту – це частка показів сайту в заданих пошукових системах за заданими ключовими словами, показує, який відсоток користувачів, які вводять певний запит пошуку, побачать сайт.

Внутрішня оптимізація – це заходи, спрямовані на зміну коду та вмісту сторінок ресурсу, що відповідають правилам та вимогам пошукових систем.

Внутрішня перелінковка – це проставлення посилань з однієї сторінки на сайті на якісь інші в межах одного ресурсу.

Високочастотний запит – пошуковий запит, який користувачі здійснюють від 1000 разів на місяць.

Г

Геозалежний запит – пошуковий запит, видача за яким має бути прив’язана до регіону.

Геонезалежний запит – пошуковий запит, видача яким не повинна бути прив’язана до регіону.

Д

Донор – умовна назва для сайту-майданчика, на якому розміщується реклама інших сайтів (акцепторів).

Дублі сторінок – це окремі сторінки сайту, контент яких повністю або частково співпадає.

З

Заголовки H1-H6 – це заголовки, які показують відносну важливість блоку після заголовка залежно від рівня заголовка h1, h2, h3 тощо. Заголовок h1 – важливий для SEO сайту елемент на сторінці після тега title.

Заспамленість (текстовий спам, переоптимізація, переспам) – це співвідношення слів (ключових слів), що часто повторюються, до загального обсягу тексту на сторінці.

Зовнішня оптимізація – це нарощування посилальної маси на ресурс, що просувається з інших джерел.

Зовнішнє посилання – посилання, розташоване на конкретному сайті і веде сторінку іншого ресурсу. Необхідна для автоматичного додавання до індексу пошукової системи.

І

Індекс – спеціальна база даних, до якої заноситься інформація, яку збирають пошукові роботи зі сторінок сайтів.

Індексація – це обхід роботами пошукових систем сайту з метою його внесення в базу.

Інформаційний запит – пошуковий запит, метою якого є отримання будь-якої інформації про товар без наміру здійснення покупки.

К

Карта сайту (sitemap.xml) – це сторінка сайту у форматі html або xml файл, в якому відображаються посилання на всі важливі сторінки сайту.

Ключові слова – це слово або найчастіше невелика фраза, яка максимально повно та точно описує тему будь-якої сторінки; це пошукові запити, які користувачі використовують у пошуковій системі для пошуку інформації, що їх цікавить.

Конверсійний запит – пошуковий запит, який показує найвищий відсоток конверсії.

Л

Латентна семантична індексація (LSI) – це алгоритм пошукових систем для аналізу веб-сторінок, який враховує не лише ключові слова/фрази на сторінці, але й присутність їхніх синонімів, а також слів, пов’язаних із запитом тематично.

М

Маркерні запити – це запити, які чітко відповідають сторінці, що просувається. Найчастіше це назви розділів, категорій, рубрик тощо.

Метатег Description – тег, який призначений для створення короткого опису html-сторінки.

Метатеги – це HTML-теги, за допомогою яких вказуються додаткові дані про сторінку сайту.

Мікророзмітка – це розмітка даних на сторінці та на сайті, яка використовується для кращого розпізнавання контенту пошуковим роботом.

рекламного контенту чи пропозицій інших компаній, які відповідають тематиці ресурсу.

Н

Навігаційний запит – пошуковий запит, який роблять користувачі, з метою переходу на певний сайт. Такі запити містять назву сайту чи компанії.

Нецільовий запит – пошуковий запит, за яким здійснюються переходи на сайт, але який не відповідає тематиці сайту.

Низькочастотний запит – пошуковий запит, який користувачі здійснюють до 100 разів на місяць.

О

Органічна видача – та частина видачі пошукових систем, яка є не рекламною, а природною, тобто виводиться пошуковою машиною відповідно до релевантності контенту на запит користувача.

П

Парсер – це програма, що здійснює збір контенту з певного сервісу або сайту.

Парсинг – це процес збору даних з подальшою їх обробкою та аналізом.

Переадресація – це функція сервера, яка надсилає клієнта та пошукову систему з однієї URL-адреси на інший.

Перелінковка – це процес зв’язування гіперпосиланнями різних сайтів та сторінок одного сайту між собою.

Поведінкові фактори ранжування – це набір дій користувача на сайті та в пошуковій видачі, які враховуються під час ранжування сайтів.

Позиція – це певне місце веб-ресурсу на ключовий запит у видачі пошукової системи.

Посиланий профіль – це сукупність всіх посилань, що вказують на веб-сайт і окремі його сторінки.

Посилальна маса – це кількість та якість зовнішніх посилань, що ведуть на конкретний сайт.

Пошукова оптимізація – це комплекс заходів, спрямованих на просування позицій сайту в результатах видачі пошукових систем за релевантними запитами стосовно сторінок сайту.

Пошукова система – це комп’ютерна система, створена спеціально для пошуку необхідної інформації в Інтернеті.

Пошуковий запит – це слово або фраза, яку користувач вводить у пошуковий рядок для отримання релевантної інформації.

Пошукові підказки – це фрази, які з’являються у вигляді списку автозаповнення, як тільки користувач починає вводити фразу в пошуковому рядку.

Р

Ранжування – це процес оцінки сторінки сайту та визначення її місця у пошуковій видачі за заданим запитом користувача.

Редирект – це функція сервера, яка надсилає клієнта та пошукову систему з однієї URL-адреси на інший.

С

Сателіт – це допоміжний сайт, який допомагає в просуванні основного сайту, певної компанії або товару (сервісу).

Семантика – це набір ключових фраз залучення цільової аудиторії через пошукові системи.

Семантичне ядро ​​– це набір пошукових слів, що характеризують діяльність сайту, товару або послуги.

Середньочастотний запит – пошуковий запит, який користувачі здійснюють до 1000 разів на місяць.

Сміттєві запити – штучно згенеровані, з помилками, не додруковані до кінця пошукові запити.

Сніппет – це невеликий інформаційний блок, який описує у видачі пошукової системи знайдений на запит документ.

Т

Тег canonical – це канонічна URL-адреса, яка підказує пошуковій системі, яке посилання переважно індексувати та привласнювати йому велику вагомість серед дублюючих на тому самому ресурсі.

Тег noindex – це тег, за допомогою якого можна керувати функцією індексації пошукового робота.

Текстові фактори ранжирування – це параметри текстів на сайті, ґрунтуючись на аналізі яких пошукові системи визначають наскільки сторінка відповідає ключовому запиту та ранжують її в результатах видачі.

Транзакційний запит – пошуковий запит, який висловлює бажання користувача зробити покупку.

Траст сайту – це рівень довіри до сайту з боку пошукових систем, що впливає на позиції сайту у результатах пошуку.

Ш

Швидкі посилання – це додаткові посилання у пошуковій видачі на основні внутрішні сторінки ресурсу.

Контекстна реклама. Рекламні системи, показники ефективності

A

Ad Impressions – кількість показів реклами або обсяг рекламних матеріалів на веб-ресурсі.

Adsense – сервіс контекстної реклами від Google. Програма автоматично розміщує на веб-сайтах текстові та графічні оголошення, які підходять за контекстом.

Adwords (Google Ads) – сервіс контекстної, в основному, пошукової реклами від компанії Google, що надає зручний інтерфейс та безліч інструментів для створення ефективних рекламних повідомлень.

C

CPA (Cost per Action) – модель оплати інтернет-реклами, за якої оплачуються лише певні дії користувачів на сайті рекламодавця.

CPC (Cost per Click) – це ціна кліка, сума, яку рекламодавець сплачує контекстній системі за клік за оголошенням, зробленим користувачем.

CPL (Cost per Lead) – це один із параметрів ефективності контекстної реклами, який характеризує вартість залучення одного користувача, який залишив свої контакти або зв’язався з рекламодавцем іншим зручним способом.

CPM (Cost per Millenium) – це модель оплати реклами, коли вартість встановлюється за 1000 показів рекламного блоку, тобто показ банера рекламодавця одній тисячі відвідувачів.

CPO (Cost per Order) – це вартість підтвердженого замовлення, яке здійснив користувач на сайті.

CPS (PPS) Cost-per-Sale або Pay-per-Sale – варіант оплати інтернет-реклами, за якої рекламодавець платить за покупки, здійснені залученими на сайт користувачами.

CPV (Cost Per Visitor) – це метод оплати за рекламні оголошення, коли рекламодавець платить тільки тоді, коли людина, яка побачила оголошення, чи то контекстне, медійне чи контекстно-медійне, переходить на сайт рекламодавця.

CR (click rate) – це показник клікабельності оголошень.

CTA (Call to action) – це графічний елемент, який мотивує та закликає відвідувачів сайту зробити конкретну дію, наприклад: купити, завантажити, підписатися на розсилку тощо.

CTR (click-through rate) – це один із основних показників в інтернет-маркетингу та контекстній рекламі. Він показує співвідношення числа кліків по рекламному оголошення до показів. Також CTR називають клікабельністю.

CTR у пошуку – це коефіцієнт, який вказує на те, як часто користувачі натискають оголошення після його перегляду.

E

eCPM (effective cost per mille) – це показник вимірювання ефективності монетизації реклами власника додатку.

G

Google Ads – сервіс контекстної, в основному, пошукової реклами від компанії Google, що надає зручний інтерфейс та безліч інструментів для створення ефективних рекламних повідомлень.

L

Look-alike – це націлення, при якому рекламні матеріали показуються тим користувачам, які за поведінковими характеристиками схожі на поточну аудиторію сайту.

А

Адаптивні пошукові оголошення (Responsive Search Ads) – нова версія Google Ads. Цей формат дозволяє автоматично складати оголошення із заданих елементів з урахуванням навколишнього контенту.

Аудиторний націлення – це механізм інтернет-реклами, який дозволяє показувати рекламне повідомлення не всій представленій в інтернет-просторі аудиторії, а лише тій її частині, яка задовольняє задані критерії та дані про яку сформовані у певний аудиторний сегмент та зберігаються у DMP.

Аукціон контекстної реклами – це інструмент показу реклами, який визначає позиції оголошень.

Б

Банер – у банерній рекламі носієм інформації є банер (англ. banner), тобто графічне зображення рекламного характеру, що містить анімовані елементи та є гіперпосиланням на певну веб-сторінку.

Банерна реклама – це спосіб просування товарів, послуг чи брендів, у якому рекламодавець розміщує на сторонніх майданчиках графічні об’єкти рекламного характеру.

Банерна сліпота – це явище, у якому відвідувачі сайту ігнорують банери та інші елементи рекламного характеру.

Бід (Bid) – ціна, яку готовий заплатити рекламодавець за рекламу (за клік або тисячу показів).

Г

Геолокаційна реклама – метод розміщення цільової реклами з урахуванням точного географічного розташування користувача. На базовому рівні це урахування країни та міста проживання.

Геотаргетинг – у веб-розробці та інтернет-маркетингу, метод видачі відвідувачеві вмісту, що відповідає його географічному положенню.

Д

Динамічні пошукові оголошення (dynamic search ads, DSA) – це рекламні оголошення, що формуються автоматично на основі порівняння системою пошукового запиту користувача та контенту на сайті.

К

Компанія – це оголошення або групи оголошень разом із ключовими словами та ставками.

Ключова фраза – це слово або словосполучення, яке визначає вміст сторінки сайту.

Контекстна реклама – тип інтернет-реклами, у якому рекламне оголошення показується відповідно до змісту, обраної аудиторії, місця, часу чи іншого контексту інтернет-сторінок.

Контекстно-медійна мережа (КМС) Google Ads – це всі місця розміщення реклами поза пошуковою видачею. Є величезною мережею партнерських майданчиків, на яких розміщені блоки контекстної реклами.

Контекстне оголошення – оголошення, яке відображається залежно від вмісту сторінки або запиту, введеного в пошуковій системі.

Контекстний таргетинг – це практика показу реклами на основі змісту веб-сайту. Дозволяє вибирати для показу об’яв релевантні сайти в медійній мережі, орієнтуючись на зміст, ключові слова та інші критерії.

Л

Лайтбокс – формат медійних оголошень, які розкриваються на весь екран при натисканні або наведенні курсору.

М

Медійна реклама – це будь-яке рекламне повідомлення, яке контактує з користувачем через зображення, звук, відео, текст або за допомогою всіх чотирьох елементів.

Мінус-слова – це набір слів, які поряд із ключовими словами вказуються у налаштуваннях рекламної кампанії контекстної реклами. Мінус слова вказуються для того, щоб саме за цими запитами не показувати контекстне оголошення.

Мобільні оголошення – це оголошення, спеціально створені та налаштовані для показів на мобільних пристроях.

Модерація (контекстна реклама) – це перевірка рекламних матеріалів, оголошень, картинок, швидких посилань, контактної інформації перед публікацією.

П

Пошукова реклама – окремий випадок контекстної реклами, що застосовується у пошукових системах. Відмінною особливістю є те, що вибір рекламних повідомлень, що демонструються, визначається з урахуванням пошукового запиту користувача.

Р

Реальна ціна кліка – це сума, яку платить рекламодавець за перехід на його оголошення з пошукової видачі або з іншого сайту.

Рекламна кампанія в інтернеті – це система дій та заходів, що просувають на ринок певну послугу чи товар.

Рекламний майданчик – це сайт або сторінка, на яких розміщено оголошення про товари чи послуги.

Ремаркетинг – це функція, що дозволяє настроїти націлення кампанії в контекстно-медійній мережі на користувачів, які раніше відвідували ваш сайт.

C

Список ремаркетингу (аудиторія ремаркетингу) – це сховище даних, куди вноситься інформація про відвідувачів сайту або користувачів програми, зібрана за допомогою фрагментів коду, які додані на сайт або додаток.

Ставка – це сума, яку рекламодавець готовий сплатити за покази об’яв на певних позиціях у системах інтернет-реклами.

Стоп-слова – це слова, які не несуть смислового навантаження, переважно службові частини мови (займенники, сполучники, вигуки) та розділові знаки.

Т

Таргетинг – рекламний механізм, що дозволяє виділити з усієї наявної аудиторії тільки ту частину, яка задовольняє задані критерії, і показати рекламу саме їй.

Ф

Фід даних – це документ, де зберігається докладна інформація про всі товарні позиції на сайті.

SMM. Маркетинг у соціальних мережах

E

ER, Egagement Rate – це метрика оцінки ефективності контентної політики та комунікації на майданчику.

F

Follower – підписник у соцмережах.

S

SMM (Social Media Marketing) – це вид інтернет-маркетингу, що полягає у просуванні в соціальних мережах.

SMO (Social Media Optimization) – це оптимізація ресурсу під соціальні медіа (мережі, блоги, форуми тощо). Це комплекс технічних заходів, який спрямований на перетворення контенту сайту для його максимально простого використання в мережевих спільнотах.

А

Автопостинг – автоматична трансляція повідомлень на сайти, блоги, мікроблоги, соціальні мережі тощо.

К

Кросспостинг – автоматичне, напівавтоматичне або ручне розміщення або надсилання одного і того ж повідомлення, статті, посилання або теми, на адреси електронної пошти, форумах, блогах, або на іншій формі сайтів або в публічних листуваннях, у тому числі і в режимі онлайнового спілкування .

Л

Лідери думок – це люди, чия думка впливає на думку аудиторії.

М

Масслайкінг – це автоматичний процес проставлення лайків до постів/публікацій або коментарів інших користувачів.

Масфолловінг – напрямок інтернет-маркетингу, що відноситься до просування в соціальних мережах. Метод полягає в масовому встановленні зв’язків з іншими користувачами соціальної мережі з метою отримати реакцію у відповідь.

П

Піксель – це код, який збирає інформацію про користувачів сайту та відстежує їхні дії.

Плейсмент – це місце показу реклами.

Пост – це публікація, створена при налаштуванні таргетованої реклами.

Р

Розумна стрічка – програма, яка здійснює вибірку новин залежно від інтересів аудиторії. Даний алгоритм аналізує реакцію користувачів на пропонований контент і створює індивідуальну підбірку новин.

Рівень залучення до SMM – показник рівня залучення аудиторії до активності підприємства, вимірюється у відсотковому співвідношенні дій до охоплення.

С

Соціальні медіа – це сукупність всіх інтернет-майданчиків, які на основі онлайн-технологій надають користувачам можливість встановлювати комунікацію один з одним та виробляти контент.

Соціальні мережі – онлайн-платформи, які використовуються для спілкування, знайомств, створення соціальних відносин між людьми, які мають схожі інтереси або офлайн-зв’язки, а також для розваги та роботи.

Т

Таргетована реклама – це спосіб онлайн-реклами, в якому використовуються методи та налаштування пошуку цільової аудиторії відповідно до заданих параметрів людей, які можуть цікавитися рекламованим товаром або послугою.

Твіт (Tweet) – це коротке повідомлення, статус, видимі всім «друзям» користувача соціальної мережі.

Ф

Фолловер (Follower) – підписник у соцмережах.

Фоловінг – це дії, спрямовані на розширення кількості підписок на акаунти та корпоративні спільноти у соціальних мережах.

Х

Хештег (Hashtag) – ключове слово або кілька слів повідомлення, тег, що використовується в мікроблогах та соціальних мережах, що полегшує пошук повідомлень за темою або змістом і починається зі знака решітки.

Масові розсилки. Email маркетинг

С

CTOR – це позначення для click-to-open rate і воно порівнює кількість людей, які відкрили лист з кількістю тих, хто здійснив клік.

D

Delivery Rate – це відсоток доставлених листів.

E

Email-маркетинг – просування товарів та послуг компанії з допомогою електронних листів.

Email-розсилка – це автоматизоване надсилання листів електронною поштою певній групі адресатів.

ESP (Email Service Provider) – це послуги для відправки email-розсилок.

O

OR (Open Rate) – це відсоток відкритих листів у електронному маркетингу.

С

Спам – масове розсилання листів рекламного характеру, що проводиться без згоди одержувачів.