ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Регламент (ЄС) 2016/679

З 25 травня 2018 року для всіх громадян Європейського Союзу вступив в силу новий Регламент про захист персональних даних, а саме Регламент (ЄС) 2016/679.

Діюча політика Well Web Marketing щодо захисту конфіденційності особистих даних описує порядок зберігання, обробки і захисту вашої особистої інформації, яку ви надаєте нам у зв’язку з використанням наших послуг. Діюча політика є невід’ємною частиною Загальних умов використання веб-сайту.

Якщо у вас є питання або коментарі щодо цієї Політики, на нашій сторінці «Контакти» ви можете знайти інформацію про те, як зв’язатися з нами або написати нам безпосередньо.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Політикою, перш ніж користуватися нашими послугами.

I. Визначення термінів

КОМПАНІЯ або КОНТРОЛЕР: Well Web Marketing.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ: будь-яка інформація про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно або побічно ідентифікована, зокрема, за допомогою посилання на ідентифікатор, такий як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місце розташування, онлайн-ідентифікатор або на один чи кілька факторів, специфічних для фізичної, фізіологічної, генетичної, ментальної, економічної, культурної або соціальної приналежності цієї фізичної особи;

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: будь-яка операція або набір операцій, таких як збір, запис, організація, структурування, збереження, адаптація або зміна, пошук, консультації, використання, розкриття шляхом передачі, поширення чи інше надання, узгодження і об’єднання, обмеження, стирання або знищення, які виконуються з персональними даними або з наборами персональних даних незалежно від використання автоматизованих засобів;

ПРЕДМЕТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ/КОРИСТУВАЧ: Кожна фізична особа, чиї Персональні дані обробляються.

ПЛАТФОРМА: Програмне забезпечення або програмні модулі, що працюють спільно, є власністю Компанії і обслуговують веб-сайт https://wellweb.marketing/. Платформа включає модулі для:

 • Створення вмісту кошика користувача.
 • Можливість публікації відповідей.
 • Можливість задавати питання.
 • Розділ чату.
 • Інше.

II. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

1. Типи суб’єктів персональних даних, категорії оброблюваних даних, мета обробки, термін зберігання.

З огляду на те, як використовується наша Платформа і послуги, які вона надає, користувачі можуть бути включені в кілька підрозділів нижче. Залежно від них дані суб’єктів обробляються в індивідуальних реєстрах Персональних даних, при цьому в кожному конкретному випадку обробка може включати різні категорії даних, мету і підстави, термін зберігання, заходи захисту та ін.

Одна і та ж особа може належати одночасно більш ніж до одного з вищевказаних підрозділів. Наприклад, кожен Покупець-Споживач є Відвідувачем.

2. Відвідувач

 • Відвідувач – це кожна людина, яка завантажує в свій веб-браузер сторінку, частину Платформи або відвідує її різні розділи і сторінки (незалежно від того, за допомогою прямого введення веб-адреси в браузері або за допомогою посилання з іншого веб-сайту або ресурсу).
 • Категорії даних, які можуть бути оброблені: онлайн-ідентифікатори, що зберігаються в локальних файлах cookie на пристрої/браузері відвідувача; дані про місцезнаходження, визначені відвідувачем; дані про країну/місто на основі IP-адреси користувача пристрою, що є невід’ємною частиною інформації, що одержується кожним веб-сайтом; інформація про дії, що здійснюються суб’єктом на Платформі; переваги суб’єкта щодо конкретних аспектів і налаштувань функцій платформи; інформація про тип використовуваного браузера/пристрою.
 • Мета обробки: забезпечення основних і допоміжних функцій, необхідних для конкретного і комплексного функціонування Платформи; підрахунок відвідувань на Платформі; забезпечення необхідних умов для надання послуг на маркетингових майданчиках.
 • Термін зберігання: до закінчення терміну дії кожного файлу cookie (до 1 року з моменту його запису), носія конкретної інформації або до її видалення від імені суб’єкта, на пристрої/браузері якого він зберігається.
 • Правові підстави обробки: згода з Політикою використання файлів cookie.

3. Підписник на розсилання по електронній пошті

 • Підписник на розсилання по електронній пошті – це кожен Відвідувач, який виконав підписку на автоматичний електронний бюлетень електронної пошти на Платформі, отримання листів по електронній пошті, що містять комерційні пропозиції та інші. Бюлетень по електронній пошті буде розсилатися безпосередньо Контролером без використання незалежних посередницьких послуг.
 • Категорії даних, які можуть бути оброблені: імена, адреса електронної пошти, дані про місцезнаходження, контактний телефон, підписки (бюлетені електронної пошти), на які підписані відвідувачі.
 • Мета обробки: для отримання від Платформи електронних листів різного типу інформації, комерційних пропозицій та ін.
 • Термін зберігання: до 6 місяців після припинення підписки підписником або Контролером.
 • Правові підстави обробки: згоду на включення в список одержувачів (підписка на розсилання по електронній пошти).

4. Споживач-покупець

 • Споживач-покупець – це кожен відвідувач, який за допомогою технічних засобів Платформи виконує (або заявляє) про укладення Договору купівлі-продажу з конкретним Продавцем з метою віддаленої покупки послуги/товару (або аналогічних дій), що пропонується останнім на платформі.
 • Категорії даних, які можуть бути оброблені: імена, адреси, номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреси, інформація про здійснені покупки, інформація про дії, виконані суб’єктом на Платформі.
 • Мета обробки: надання можливості здійснення покупок через Платформу шляхом віддаленого укладення договорів з Продавцями; надання конкретним Продавцям інформації про здійснені покупки і покупців, що необхідно для виконання укладених контрактів і надання конкретних придбаних послуг.
 • Термін зберігання: 2 роки з моменту останньої покупки споживачем-покупцем.
 • Правові підстави обробки: виконання контракту, укладеного з конкретним продавцем, через Платформу.

Всі перераховані вище суб’єкти Персональних даних далі іменуються «Користувач».

III. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Компанія використовує персональні дані для цілей, описаних вище.

У випадках, передбачених законом, Компанія надає персональні дані в суди та слідчі органи, якщо це необхідно для запобігання незаконної або забороненої діяльності.

Використовуючи сайт, Користувач підтверджує, що він погодився з тим, щоб його особисті дані були передані і використані Компанією відповідно до положень цієї Політики конфіденційності.

1. Користувач прямо погоджується:

1.1 надати свої персональні дані Компанії;

1.2. на обробку Компанією, в т.ч. для збирання, зберігання та використання персональних даних, наданих Користувачем.

2. Компанія зобов’язується обробляти, в т.ч. збирати, зберігати і використовувати персональні дані, надані Користувачем, виключно для цілей, описаних в Загальних умовах та/або в зв’язку з договором, укладеним між Користувачем та Компанією, а також у випадках, коли це безпосередньо вимагається відповідно до чинного законодавства.

3. Компанія може відмовити в реєстрації для використання сайту і для надання послуг, якщо Користувач не дає згоди на обробку його/її персональних даних відповідно до пункту 1 вище.

4. Користувач має право отримати від Компанії підтвердження того, що персональні дані, пов’язані з ним, обробляються, і, якщо це так, отримати доступ до даних і отримати наступну інформацію:

4.1. мету обробки;

4.2. відповідні категорії персональних даних;

4.3. способи обробки їх персональних даних;

4.4. наявність права вимагати від Компанії виправити або видалити персональні дані або обмежити обробку персональних даних, що відносяться до Користувача, або заперечити проти такої обробки.

5. Право на видалення особистих даних ( “Право бути забутим”): Користувач має право запросити у Компанії видалення пов’язаних з ним особистих даних без зайвого зволікання, і Компанія зобов’язана видалити особисті дані без зайвого зволікання, якщо це не суперечить чинному законодавству.

6. Право на обмеження обробки: Користувач має право вимагати від Компанії обмежити обробку його персональних даних, якщо це не суперечить чинному законодавству.

7. Користувач має право запросити, а Компанія зобов’язана виправити неточні персональні дані, які стосуються Користувача, без непотрібних затримок. Беручи до уваги мету обробки, Користувач може заповнити неповні персональні дані, в тому числі шляхом додавання заяви.

8. Користувач має право відкликати свою згоду в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки на основі згоди до його відкликання. Відкликання згоди таке ж просте, як і його надання.

9. Компанія не може обробляти персональні дані для цілей, для яких немає згоди, а саме: для цілей, відмінних від згаданих у пункті 2 вище, за винятком випадків, коли це прямо передбачено чинним законодавством.

10. Перед використанням персональних даних для цілей, відмінних від зазначених у пункті 2 вище, Компанія повинна негайно проінформувати Користувача і запросити його згоду.

11. Користувач прямо погоджується з тим, що Компанія має право зберігати інформацію про користувачів в інформаційній системі або на інших пристроях за допомогою файлів cookie – невеликих текстових файлів, які дозволяють відновлювати інформацію про користувача, ідентифікуючи користувача і дозволяючи відслідковувати дії користувача.

12. Компанія обробляє персональні дані відповідно до Загального регламенту захисту даних (Регламент (EC) 2016/679, GDPR). Компанія дотримується всіх процедур щодо запобігання прямого доступу і використання особистих даних у відповідності до європейського законодавства про захист особистих даних. Крім того, Компанія впровадила корпоративні процедури для захисту наданих персональних даних і використовує посилені заходи безпеки, а також технічні та фізичні обмеження на доступ і використання персональних даних на своїх серверах. Компанія прийняла від свого імені всі необхідні технічні та організаційні заходи для забезпечення захисту Персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу або розкриття, випадкового або незаконного знищення або зміни.

13. Інформація, представлена в цифровому форматі, зберігається в захищених центрах обробки даних по всьому Європейському Союзу. Передача даних між серверами і пристроєм/браузером користувача здійснюється в зашифрованому вигляді через HTTPS.

Що стосується людського фактора при роботі з персональними даними, Компанія надає доступ до персональних даних в процесі роботи тільки уповноваженому персоналу.

14. Компанія прагне забезпечити конфіденційність інформації, що містить персональні дані, надані Користувачами в Інтернеті. Розкриття персональних даних можливе лише у випадках, передбачених законодавством, і з дотриманням встановленого законом порядку.

15. Компанія залишає за собою право записувати, зберігати і використовувати будь-яку інформацію, необхідну для ідентифікації Користувача, і відтворювати заяву про згоду з Умовами, і Користувач прямо погоджується на це.

Важливо знати, що ви можете заявити про свої права після заповнення форми для зв’язку з нами.

IP-адреси

Якщо Компанія зберігає IP-адреси суб’єктів даних, це робиться для надання споживачам адекватного співробітництва в різних обставинах, якщо вони цього потребують (наприклад, втрачені покупки, запити про статуси покупок та ін.). IP-адреси зберігаються до 1 року (цей період відповідає поведінці, що була продемонстрована деякими аудиторіями Платформи з урахуванням частоти покупок та інших дій). Ні в якому разі третім особам не повинні надаватися IP-адреси, за винятком вищевказаного.

ФАЙЛИ COOKIE

Веб-сайти Платформи, а також зовнішні сервіси, що використовуються і надаються третіми сторонами, використовують файли cookie для тимчасового зберігання невеликих фрагментів інформації, щоб забезпечити точне функціонування і надання максимально якісних послуг. Детальна інформація про типи використовуваних файлів cookie, налаштування, видалення та ін. доступна в наступному документі – Політика щодо файлів cookie.

ПОЯСНЕННЯ ДЕЯКИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНІЧНИХ ЕТАПІВ

Веб-сайт використовує такі файли cookie:

 • __cfduid – key for the online chat in the website
 • __zlcmid – key for the online chat in the website
 • wplc_chat_status – key for the online chat in the website
 • _gat – analytical key for google analytics
 • _gid – analytical key for google analytics
 • _ga – analytical key for google analytics
 • fr – key of facebook likebox.
 • laravel_session – містить тільки посилання на сеанс, що зберігається на веб-сервері. Браузер споживача не зберігає інформацію, і цей файл cookie може використовуватися тільки під час поточного сеансу.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Всі можливі майбутні зміни у діючій Політиці будуть опубліковані на поточному веб-сайті.